AKTUALNOŚCI

Nowa oferta szkoleń BHP 2018; Studia podyplomowe BHP
16 października 2017 r. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych.

Z przyjemnością informujemy,
że Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy
otrzymał kategorię A

oznaczającą poziom bardzo dobry i w dalszym ciągu znajduje się wśród najlepszych
jednostek naukowych w Polsce.

TEMATYKA BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

BAZY DANYCH I PROGRAMY BHP

CO NOWEGO W BHP

XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 3 - 6 września 2017, Singapur

Światowy Kongres to największe na świecie spotkanie ekspertów i praktyków z zakresu bhp. Odbywa się ono co trzy lata - za każdym razem w innym kraju. Organizatorem XXI Kongresu był Wydział Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru (narodowy gospodarz), we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association). Myślą przewodnią Kongresu była Globalna Wizja Działań Prewencyjnych. W Kongresie wzięło udział ponad 3,5 tys. osób zajmujących się bhp (specjalistów bhp, pracowników, przedstawicieli pracodawców i władz) z całego świata.

 

POLECAMY