Przewodnik po źródłach pola i promieniowania elektromagnetycznego

 

Przewodnik po źródłach pola i promieniowania elektromagnetycznego

 

dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz

Zakład Bioelektromagnetyzmu

 

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Częstotliwość pól i wielkość ekspozycji ludzi znajdujących się w pobliżu urządzeń zależy od przeznaczenia urządzenia i jego konstrukcji.
Ze względu na możliwość niepożądanych skutków zdrowotnych oddziaływania pól i promieniowania ludzie powinni być chronieni przed nadmierną ekspozycją w polach elektromagnetycznych. Ekspozycja środowiska na pole elektromagnetyczne może w pewnych sytuacjach prowadzić również do zdarzeń wypadkowych.
Warunki ekspozycji ludzi oceniane są poprzez porównanie wielkości natężenia pola elektrycznego (w woltach na metr [V/m]) i natężenia pola magnetycznego (w amperach na metr [A/m]) lub indukcji magnetycznej (w mikroteslach [µT]) z wartościami ustalonymi jako dopuszczalne w środowisku dla pól i promieniowania o danej częstotliwości. Natężenia pól ustala się na podstawie pomiarów w miejscach przebywania ludzi lub na podstawie publikowanych informacji o urządzeniach takiego samego typu (tego samego zastosowania, konstrukcji i parametrów technicznych - głównie częstotliwości pracy i mocy wyjściowej).
W przypadku występowania nadmiernej ekspozycji należy podjąć skuteczne środki prewencji technicznej i organizacyjnej. Podstawowe sposoby ograniczania ekspozycji to ekranowanie źródeł pól (lokalizujące) lub miejsc przebywania ludzi (osłaniające), zwiększenie odległości miejsc przebywania ludzi od źródeł pól, skrócenie czasu ekspozycji ludzi.
Prezentowane informacje dotyczą urządzeń spotykanych w środowisku pracy i życia człowieka, charakteryzowanych jako potencjalne źródło ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne. Podstawą opracowania są wyniki kilkudziesięcioletnich badań zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy i środowisku komunalnym, prowadzonych przez pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz publikacje z tego zakresu, podane w wykazie bibliografii. Informacje zostały opracowane pod kątem ich praktycznej przydatności przy planowaniu działań naprawczych w miejscach, w których jest to potrzebne lub uświadomieniu i uspokojeniu osób pracujących przy urządzeniach, które nie stwarzają zagrożenia. 

 
Bezpieczniej