Informacje ogólne

 

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2017 roku

 

 

 
 
CIS (LABADMIN/OSH)


Polecamy korzystanie z tego światowego źródła informacji o BHP
http://www.ilo.org/cis

 

 

OSH-BHP


Polecamy dostęp do anglojęzycznej bazy polskiego piśmiennictwa o bhp

   
 


Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP (CIS) - Informacje ogólne (1959-2013)

(Obecnie LABADMIN/OSH)
Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS (International Occupational Safety and Health Information Centre CIS) działało od roku 1959 w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, pełniąc rolę światowego ośrodka informacji, gromadzącego i upowszechniającego literaturę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, ergonomii, inżynierii środowiska oraz wielu dziedzin pokrewnych.
Centrum CIS w Genewie zorganizowało sieć około 155 Krajowych, Współpracujących i Regionalnych Centrów CIS, znajdujących się w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. W 2004r. powstało pierwsze Regionalne Centrum CIS. Sieć Centrów CIS stanowi światowy system informacji z zakresu bhp.

 

W wyniku zmian organizacyjnych w MOP w 2014 r. Dział BHP "SAFEWORK" oraz Międzynarodowe Centrum CIS zostały włączone do nowego działu LABADMIN/OSH. Część działań Międzynarodowego Centrum CIS będzie kontynuowana. Trwają prace nad nową strategią i zakresem zadań.

 

W Polsce rolę Krajowego Centrum CIS pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy od 1960 r., włączając się w działania sieci już w rok po jej zorganizowaniu.

Zadania Polskiego Krajowego Centrum CIS to, m.in.:

  • branie udziału w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, m.in. poprzez dostarczanie  informacji o polskim piśmiennictwie i wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, przeznaczonych do zamieszczania w bazach danych i wydawnictwach informacyjnych
  • rozpowszechnianie informacji i wydawnictw, otrzymanych m.in. z sieci Centrów CIS, prowadzenie działalności informacyjnej
  • rozpowszechnianie w kraju informacji o działalności MOP i całej sieci Centrów CIS, jako ważnego źródła informacji o zagranicznych osiągnięciach w zakresie bhp
  • prowadzenie współpracy z siecią Centrów CIS
  • pośredniczenie pomiędzy krajowymi użytkownikami informacji a Centrami CIS  w różnych krajach

Polskie Krajowe Centrum CIS pozyskuje, gromadzi, udostępnia na miejscu i rozpowszechnia (m.in. drogą elektroniczną) materiały informacyjne, opracowywane przez Międzynarodowe Biuro Pracy MOP, Centra CIS. Są to m.in. czasopisma i biuletyny, w tym - elektroniczne, książki, poradniki i podręczniki, bazy danych, programy działalności, informacje o najnowszych wydawnictwach, programy kursów i konferencji.

Więcej informacji :

Oferta Krajowego Centrum CIS

POLECAMY

 

28 kwietnia 2016

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (MOP) / Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (ITUC)

 

 

28 kwietnia 2015

 

 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (MOP) / Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (ITUC)

DZIEŃ 28 KWIETNIA 2014

 

28 kwietnia 2014

 

(MOP) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

DZIEŃ 28 KWIETNIA 2013

 

28 kwietnia 2013

 

(MOP) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

DZIEŃ 28 KWIETNIA 2012

 

28 kwietnia 2012

 

(MOP) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych