wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego
spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy
  WYSZUKIWANIE w bazie substancji
  

AKTUALNOŚCI

13.04.2017

Życzymy Państwu radosnych Świąt Wielkanocnych!

11/2016

Inauguracja polskiej wersji językowej modelu Stoffenmanager® podczas XVII Sympozjum „Higiena pracy - aktualne problemy” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych (25/10/2016) 
news1

Najnowsze normy z zakresu ochrony czystości powietrza ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2016 r.

PN-Z-04480:2016-10  Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną ... news2

Najnowsze metody opublikowane w PiMOŚP w 2016 r.

Ołów i jego związki nieorganiczne  – metoda oznaczania w powietrzu ...
news3

 

DEFINICJE

DEFINICJE
Zbiór definicji związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

OCENA NARAŻENIA

OCENA NARAŻENIA
Informacje z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy

OCENA RYZYKA

OCENA RYZYKA
Substancje chemiczne w środowisku pracy - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE
Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Istotne informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW
Zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW
Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych

DOBRE PRAKTYKI

JAKOŚCIOWA METODA OCENY RYZYKA
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną

MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE

MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE
Zbiór materiałów informacyjnych, poradników i zaleceń z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowanych w CIOP-PIB